Impressum

HILL-MONT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
HILL-MONT d.o.o.

Sjedište: HR-40322 OREHOVICA, Ulica Antuna Gustava Matoša 1

Provedba upisa: Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-17/3610-2 od 21. kolovoza 2017. godine, redni broj upisa 1, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070153391

Objavljeno dana 09.08.2022.
Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis promjena tvrtke, povećanje temeljnog kapitala, dodjela prokure, promjena skraćene tvrtke, promjena odredbi izjave o osnivanju, promjena pravno ustrojbenog oblika (j.d.o.o.-d.o.o.), u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-22/3687-2 od 8. kolovoza 2022. godine, redni broj upisa 4, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070153391, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 21630564036, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.070153391, pod tvrtkom/nazivom: HILL-MONT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u: Orehovica (Općina Orehovica), Ulica Antuna Gustava Matoša 1:

Temeljni kapital: 2.654,46 euro

Poslovna banka:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

IBAN:
HR8223400091110882523
HR9224840081135259145

OIB (VAT ID): HR 21630564036

EUID: HRSR.070153391

Uprava:
Marija Mesarić, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Bojan Novak, prokurist, pojedinačna prokura